Beste,

Het voetbalseizoen is, op enkele activiteiten na, ten einde en er dient zich al een nieuw seizoen aan dat op een volledig nieuwe leest zal geschoeid zijn. Er zijn al heel wat uurtjes gespendeerd om dit in de goede banen te leiden. Verdere info hieromtrent zal je ten gepasten tijde worden meegedeeld in de SVB info die je in de loop van augustus in uw bus zal vinden. Uiteraard zijn de trainers en afgevaardigden al volledig gebriefd over deze wijzigingen.

Met de voorbereiding van het nieuwe seizoen komt uiteraard ook het financiële aspect om de hoek loeren. Dit jaar wordt het lidgeld met 15,00€ opgetrokken voor alle categorieën. Uiteraard wordt er niet ingeboet aan de voordelen. Integendeel je krijgt meer voetbal voor dit bedrag (meer matchen per seizoen!).

Het lidgeld mag gestort worden op rekeningnr. 068 – 2341400 – 41 (IBAN BE88 0682 3414 0041) ten name van SVB Driehoek. Hieronder vind je de te betalen bedragen per categorie. Net als de voorgaande jaren betaal je nu ook 20,00€ minder indien je voor 30 juni 2018 betaalt.

Daar we er dit jaar voor gekozen hebben om jullie dit schrijven per mail te bezorgen, ontvangen de trainers en afgevaardigden dit ook. Voor alle duidelijkheid: trainers en afgevaardigden betalen geen lidgeld tenzij ze zelf voetballen bij één van de onderstaande categorieën. Indien er in je gezin meerdere kinderen en/of vaders, moeders voetballen ontvang je slechts 1 mail.

Hieronder een overzichtje van de te betalen lidgelden.

 • Categorie
 • Microben (geboortejaar 2013) + SVB Ladies + meisjes
 • Jeugdspelers t.e.m. U21 + Vaders
 • 2e jeugdspeler in hetzelfde gezin
 • 3e jeugdspeler en alle volgende in hetzelfde gezin
 • Senioren (van geboortejaar 1997 tot…)
 • Voor 30/06/2018
 • 75,00€
 • 100,00€
 • 90,00€
 • 80,00€
 • 120,00€
 • Na 30/06/2018
 • 95,00€
 • 120,00€
 • 110,00€
 • 100,00€
 • 140,00€

Ongeacht in welke ploeg (dames, senioren, …) je speelt gelden bovenvermelde categorieën.

Bij eventuele problemen of vragen aarzel dan niet om de betrokken verantwoordelijke (pupillen-, jeugd- of seniorenverantwoordelijke of een bestuurslid) te contacteren.