11 november 2020
  • TVJO - Workshop 1 - Hoe evalueren?
20 november 2020
  • TVJO - Workshop 2: Hoe evalueren?
5 december 2020
  • Voetbal Vlaanderen: Dag Van De Trainer
9 december 2020
  • Voetbal Vlaanderen - Subsidies Jeugdvoetbal