27 augustus 2020
  • Voetbal Vlaanderen: Kickoff TVJO's
30 augustus 2020
  • 12:00 Welkomsdag U6
11 november 2020
  • TVJO - Workshop 1 - Hoe evalueren?
20 november 2020
  • TVJO - Workshop 2: Hoe evalueren?
9 december 2020
  • Voetbal Vlaanderen - Subsidies Jeugdvoetbal