Vertrouwenspersoon / API

Vanuit Voetbal Vlaanderen is beslist dat elke club in Vlaanderen vanaf 1 juli 2023 verplicht een lokaal aanspreekpunt moet hebben.

De vertrouwenspersoon (of API = aanspreekpersoon integriteit) van KSVB Driehoek is het eerste aanspreekpunt voor iedereen die te maken heeft met ongewenst of grensoverschrijdend gedrag van welke aard ook.

Daarbuiten kan men bij de API ook terecht indien men nood heeft aan een gesprek naar aanleiding van een gebeurtenis binnen het clubleven van om het even welke aard.

De vertrouwenspersoon zal :

 • alle informatie vertrouwelijk behandelen
 • luisteren naar elke klacht of probleem
 • in samenspraak met de persoon bekijken wat de te ondernemen stappen moeten zijn
 • eventueel actief bemiddelen of zoeken naar een oplossing
 • eventueel doorverwijzen naar hulpverlening.

Uw contactpersoon

 • Luk De Voght

 • api@driehoek.be

 • 0496/96.05.11

  Uw naam (verplicht)

  Uw email (verplicht)

  Onderwerp

  Uw bericht

  Bewijs dat je menselijk bent door het selecteren van hart.