Wat te doen in geval van een sportongeval?

Via formulieren download je een ongevalformulier van de verzekeringsmaatschappij Arena. Formulieren zijn ook altijd te verkrijgen achter de toog of eventueel bij je afgevaardigde/trainer. Dit formulier vul je zo volledig mogelijk in.
Ook de behandelende geneesheer dient zijn gedeelte in te vullen.
Ook niet vergeten om een klevertje van je ziekenfonds aan te brengen.
Zodra dit allemaal in orde is breng je dit binnen op het secretariaat die dit op zijn beurt bezorgt aan het verbond.

Na een aantal weken ontvang je dan een bevestiging van de verzekeringsmaatschappij dat je dossier geopend is. Rekeningen betreffende het ongeval breng je eerst binnen bij het ziekenfonds. Aan de hand van attesten van het ziekenfonds, wordt dan de eventuele opleg terug betaald door de verzekeringsmaatschappij. De rekeningen mag je zelf opsturen naar ‘Arena’ of mogen binnengebracht worden op het secretariaat. Op alle briefwisseling met de verzekeringsmaatschappij dient je de refertenummer van je ongeval steeds te vermelden!!  Achteraf wordt de tussenkomst dan gestort op jouw rekening.