De voorzitter die als geen ander weet dat het delegeren van taken een belangrijk deel uitmaakt van elke goed draaiende organisatie vroeg mij om in zijn naam een woordje tot U te richten naar aanleiding van deze 40 jarige jubileum viering.

Hoe vat je 40 jaar actieve werking binnen een club samen in één tekst, zonder de boodschap uit het oog te verliezen, maar vooral zonder het risico te lopen om bepaalde richtingaangevende & stichtende figuren over het hoofd te zien.

Dus het eindeloos opsommen van al diegenen die afgelopen jaren op de één of andere manier actief hebben bijgedragen tot het realiseren van dit sportief project was voor mij en het bestuur duidelijk géén optie.

En toch …zou het niet vernoemen van al diegenen die bijdroegen tot dit succesverhaal mogelijk een aanfluiting betekenen van de waarden waarvoor wij als club staan.

Dit probleem omzeilen kan dus enkel maar als iedere vrijwilliger van de afgelopen 40 jaar SVB DRIEHOEK zich terugvindt in het voorbeeld, toonbeeld en tevens drijvende kracht achter deze club.

Als we al die vrijwilligers verpersoonlijken in één individu ontlopen we mogelijk de kans dat we mensen vergeten te noemen. Zoeken dus naar Iemand die staat voor “alle” waarden welke nodig zijn om een club als de onze naar het juiste DOEL te leiden was dan ook de opdracht.

Die persoon was vlug gevonden en niemand zal het me dan ook kwalijk nemen dat we Wilfried, huidig voorzitter en mede oprichter van onze club het best geplaatst vonden om deze rol op zich te nemen. Wilfried is niet enkel de harde werker waarop we steeds een beroep kunnen doen tijdens talloze manifestaties, maar Wilfried is vooral de man die de basisidee “vrijwillige inzet” vorm gaf door de theorie van dit gegeven om te zetten in de dagdagelijkse praktische uitvoering. De ode aan hem en zijn echtgenote is dus een evengrote erkenning voor al die vrijwilligers die we vanavond niet bij naam noemen maar die reeds decennia lang, samen met hem ” Ons SVB ” hebben hielpen uitbouwen.

Dat vrijwilligerswerk is het gegeven, de basis, de rode draad en tevens het stokpaardje dat onze voorzitter gedurende al die jaren propagandeerde…het is de leidraad naar het succes van deze club. VRIJ-WILLIG! Met grote V!

Hoe vaak hoorden we gedurende die afgelopen veertig jaar niet de bemerking dat “vrijwillig dienstbetoon” “gratis training geven” “onbetaald uren kloppen bij administratieve of technische ondersteuning ” op termijn niet realistisch en haalbaar zou zijn en een rem zou betekenen op de sportieve & organisatorische werking & ontwikkeling van deze club.

Tot op heden heeft die ” koppigaard” echter gelijk gekregen. Géén duimbreed heeft hij gedurende al die jaren toegegeven aan deze basis gedachte, meer zelfs, ook de grootste twijfelaars bleken na verloop van tijd door diezelfde bacterie besmet te geraken en begonnen dit “vreemde” gedachten goed mee te onderschrijven. Hoe dit vrijwillig engagement ontstond en welke weg we aflegden gedurende die afgelopen 40 jaar is een verhaal dat we kort, chronologisch willen samenvatten.

Zoals elk sprookje begint ook het onze met er was eens….

1970

Het hoogtepunt situeert zich in oktober 1970 … Tuur Ost ( één van de grondleggers van het huidige SVB) belegd een eerste vergadering bij hem thuis, samen met een aantal gelijkgezinden. (oa. een zekere Fernand Steyaerts, Jan Haerden, Swa Huybrechts, Eugeen Hansen, Maria & Magda Everts en Wilfried Entwistle zijn aanwezig) Ze hadden slechts één missie… onderzoeken of “voetbal op den driehoek” leefbaar is en kon opgestart worden. Dit was het begin, het ontstaan van onze club, een periode waarin enkel vriendschappelijke wedstrijden gespeeld werden.

Daar we nog niet beschikten over een eigen voetbalplein weken we uit naar Kalmthout waar we speelden op DE ZWARTEN HOND. Géén eigen kantine, dus ook géén inkomsten, een beperkte spelerskern, een voetbaluitrusting die naam amper waardig, géén wedstrijdballen van Nike, Adidas of Scirocco maar veeleer afdankertjes van andere voetbalclubs, wassen in koud water, het terrein s’avonds verlichten met stralers … Maar ondanks die materiele tekortkomingen was er de vriendschap en het geloof dat er iets moois kon groeien binnen en rond dit plaatselijke wijkploegje.

1975

Ruzie en onenigheid binnen onze club. Het water lijkt te diep voor verdere samenwerking en de club splitst, Twee groepen gaan ieder hun eigen weg. Enerzijds bleef SV Driehoek verder werken binnen KKVS terwijl de mistevredenen OLV.. W. Entwistle uitweken naar VVV (voetballende vriendenclubs) waar werd gestart onder de naam BRASSCHAAT BOYS.

1980

In 1980 werd SV Driehoek ontbonden en zag Wilfried de kans schoon om de clubnaam Brasschaat BOYS om te zetten in SVB Vereniging Brasschaat Driehoek. De structuur veranderen van feitelijke vereniging naar een VZW was toen één van de prioriteiten. Vooral de persoonlijke aansprakelijkheid van de bestuursleden maakte de overstap naar een vzw structuur noodzakelijk. Het toenmalige bestuur maakte hier werk van en op 17.09.1982 kon de akte betekend worden. SVB was een VZW geworden.

We situeren ons intussen in De periode 1983-1991 en gedurende die acht jaar viel heel wat nieuws te rapen

Wilfried Entwistle en zijn huidig bestuur zien eindelijk hun droom uitkomen…we starten voor het eerst met jeugdwerking binnen voetbal SVB Driehoek en we denken aan de bouw van onze eerste kantine. Op 25.08.1986werden die bouwplannen ingediend terwijl het nog wachten was tot 13.07.1987 vooraleer het akkoord met Stedebouw werd verkregen. De gemeente kwam tussen in aankoop materiaal en driehoek kreeg voorrang als huurder van de plein voor de komende 9 jaar.

Samen met de start van het jeugdvoetbal ( seizoen 1984-1985 opgestart) is er de overstap van voetbal VVV (vereniging voetballende vriendenclubs) naar de Koninklijke Vlaamse Voetbalbond. Een verbond dat ondertussen samen met ons ook een gestage groei doormaakte.

We starten toen héél beperkt in competitie met slechts één pupillenploeg, één mini-miniemenploeg en één miniemenploeg. Maar ondanks de mindere resultaten, een veelvoud aan tegenslagen ( inbraak in 1987 in de kantine, dak van kantine gewaaid bij voorjaarstorm in datzelfde jaar, de persoonlijk borg die de toenmalige bestuurders dienden te onderteken voor afsluiten van de lening, het bijkomend werk aan de toenmalige terreinverlichting welke in eigen beheer geplaatst werd en operationeel werd in april 1988…. Bleef onze voorzitter en zijn ploeg verder werken, soms in ondankbare, of moeilijke omstandigheden, maar vastberadener dan ooit.

De verdere uitbouw van de scholen GIBO Heiken en Mater Dei en de daarbij horende uitstekende wisselwerking tussen schooldirecties enerzijds en club anderzijds zorgde voor een enorme sportieve groei. Meer en meer jongeren boden zich bij ons aan en het stijgend spelersaantal ging jaar na jaar omhoog. Onze infrastructuur werd te klein om nog langer te voldoen aan de groter wordende vraag van vele jongeren om binnen SVB te sporten.

Het bouwen van nieuwe kleedkamers en de noodzaak van aanleggen van een bijkomend voetbalplein werd een prioriteit. In februari 1989 startte de gemeente met de aanleg van dat tweede plein ( door ruimtegebrek ééntje met minimumafmeting) maar uitstekend geschikt voor verdere uitbouw van onze, inmiddels op volle toeren draaiende jeugdwerking.

2000

In april 2000 sluiten we bij het toenmalige GEMEENTEKREDIET een lening af voor de bouw van een nieuwe kantine. In juni 2000 worden de werken rond bouw nieuwe kantine, met waarborg lening door gemeentebestuur, opgestart. Eind september kunnen we die nieuwe kantine al betrekken, een huzarenstukje van planning en efficiëntie.

2007-2008-2009

Onze secretaris Peter Goossens steekt enorm veel tijd en energie in een subsidiedossier dat nodig is om bij toenmalig minister van Sport Bert Anciaux een aanvraag in te dienen met de bedoeling subsidies los te weken. Dit ijzersterk en goed onderbouwd dossier werd genomineerd, viel in de prijzen en mede door de subsidie hieraan verbonden kan geïnvesteerd worden in de aanleg en plaatsing van verlichting op het tweede plein.

Na jaren mannenvoetbal te promoten en ondersteunen starten we voor het eerst binnen de clubgeschiedenis met damesvoetbal in seizoen 2008-2009. Het eerste jaar gebruiken die dames de infrastructuur van de gemeentelijke sporthal om zich om te kleden en te douchen.

Op 26 mei 2008 heeft de eerste jaarvergadering plaats volgens de nieuwe VZW reglementering. Overzicht afgelopen boekjaar, jaarrekening en budgettering komend seizoen dienen voortaan deel te maken van een “open beleid en boekhouding” naar de leden toe.

Voor het eerst in de clubgeschiedenis houden we ook “echte bestuursverkiezingen” en volgende bestuursleden worden gekozen;

P. Goossens Secretaris
B. Geysen Ondervoorzitter
R. Pantens Feestbestuurder
G. Claessens Bestuur

Dit verkozen bestuur herbenoemt Wilfried Entwistle voor een periode van 3 jaar als voorzitter. Tot 2011 is en blijft hij nog zeker onze voorzitter en boegbeeld van onze vereniging.

2010

Belangrijk in 2010…is dat onze sponsors ons financieel blijven ondersteunen. En juist tijdens zulk een viering kunnen we stellen dat vrijwilligerswerk staat of valt met die noodzakelijke financiële inbreng van sponsors. Een clubje als het onze drijvende houden en jaarlijks investeren in uitbouw accommodatie en materieel vergt buiten een gezond financieel beleid ook een beleid om die “noodzakelijke” inkomsten te vinden en verder uit te bouwen.

Jullie (soms) zuur verdiende centjes worden met liefde gekoesterd en zoals het goud van Amerika wordt bewaard & opgeborgen in het fort KNOX dienen we ook bij onze voorzitter en zijn echtgenote over goede en haalbare projecten te beschikken om jullie centjes uit FORT” se baan” vrij te krijgen.

We zeggen het niet altijd met evenveel woorden, we kunnen jullie ook niet wekelijks zulk een receptie aanbieden, maar de echte dank voor jullie financiële inbreng ervaar je wekelijks als je die kleine voetballertjes (en ook de grote) hun geliefkoosde sport ziet beoefenen. We hopen dan ook op die financiële inbreng te mogen blijven rekenen.

Verder te vermelden waard in 2010

  • Jacky Delagay die volgend seizoen begint aan zijn 25 ste jaar als speler/trainer binnen onze club
  • Onze miniemen die kampioen spelen
  • De junioren winnen voor het tweede jaar op rij de beker van Antwerpen
  • Eerste ploeg eindigt derde na een fantastisch seizoen en promoveren mogelijk nog naar ere afdeling indien verbond zijn eerdere beslissing hard kan maken.
  • Damesploeg promoveert voor tweede jaar op rij naar hogere afdeling.(tweede)
  • Het zijn slechts enkele van de vele sportieve hoogtepunten in dit jubileumjaar.

Nu, 25 jaar na de oprichting van ons jeugdvoetbal en 40 jaar na onze geboorte datum zijn we met 18 ploegen actief en 378 leden actief. 18 ploegen die wekelijks de kleuren van SVB DRIEHOEK verdedigen.

Het kleine clubje van weleer behoort nu tot één van de grotere voetbalfamilies binnen de Koninklijke Vlaamse Voetbalbond.

Die groei hebben we enkel maar kunnen realiseren door jaar na jaar een betere structuur uit te tekenen, het oprichten van het sportief bestuur, het anders organiseren van het hoofdbestuur, het implementeren van de VZW wetgeving, het jaarlijks uitbouwen en zoeken naar nieuwe financiële middelen en indienen van subsidiedossiers…maar vooral, en in de eerste plaats door jullie vrijwillig engagement. 

Dit vrijwillig engagement heeft gemaakt wat driehoek vandaag is geworden.

Een club die vandaag terugblikt op 40 prachtige jaren maar zich voldoende realiseert dat blijvend oplossingen moeten gezocht worden en toekomstige uitdagingen nu moeten aangepakt worden.

Buiten dit vrijwilligers werk is er natuurlijk ook ons gemeentebestuur dat ons al die jaren financieel en technisch heeft ondersteund.

Het bruikleen van de twee voetbalpleinen, de subsidies, de waarborgen bij afsluiting lening kantine, het uitlenen van feestmaterieel en de technische ondersteuning waarop we ook vandaag weer beroep KUNNEN doen waren onontbeerlijk als bijdrage tot dit succes.

Hopelijk kunnen we komende jaren deze beleidsmakers warm maken om positief te adviseren en daarbij financieel te ondersteunen om de lang gekoesterde droom van onze voorzitter, “spelen op kunstgras”, te helpen realiseren.