In 2003 werd voor de eerste keer een jeugdbeleid opgesteld. Een beleid waarin word bepaald wat (en hoe) we met onze jeugd willen bereiken, in functie van het doel van onze club. Een ambitieus plan en vrij uniek binnen het KVV.
Dit document bleef ongewijzigd gedurende enkele jaren maar werd na het oprichten van een sportief bestuur binnen de club, opnieuw onder de loep genomen. Het doel en missie van de club werd herschreven door het clubbestuur en het daarop volgend jeugdbeleid werd herschikt in een reeks concrete afspraken en in bijkomende educatieve info.
Sindsdien komen we jaarlijks enkele malen bijeen om het jeugdbeleid verder te verbeteren en aan te passen aan de noden van de club. Een werk dat nooit zal afgeraken maar dat met de tijd een steeds beter en beter jeugdbeleid zal afleveren.
Allemaal mooie woorden maar wat betekent dit voor u als jeugdspeler, ouder, trainer, afgevaardigde, enz… In dit document moet u terugvinden wat de club van u verlangt en wat u van ons mag verwachten. Geen onomkeerbare wetten of reglementen, eerder een leidraad voor elk clublid en bespreekbaar binnen het sportief bestuur.

Het volledige document kan u hier downloaden:

Jeugdbeleidsplan.pdf