Belangrijk! Info ivm parkeren op de club

Onderstaand bericht bereikte ons vanuit de gemeente:

In het voorjaar hebben de nieuwe bewoners hun intrek genomen in de woonwijk “Bosaard”. De woonwijk betreft een woonerf. Hiervoor is specifieke wetgeving voorzien voor weggebruikers.

  • Een voetganger mag overal wandelen, lopen, spelen over de ganse openbare weg. Het verkeer mag evenwel niet worden belemmerd.
  • Bestuurders van voertuigen mogen voetgangers niet hinderen of in gevaar brengen.

Er staan geen verkeersborden met een snelheidsbeperking, doch wettelijk is bepaald dat de snelheid beperkt is tot 20km/u.

  • In een woonerf is parkeren overal verboden, uitgezonderd op plaatsen afgebakend door wegmarkeringen (onderbroken witte strepen) (of plaatsen aangeduid met de letter P).

In een woonerf mogen voertuigen enkel stilstaan om personen in of uit te laten stappen of om te laden en lossen. Wachten wordt wettelijk beschouwd als parkeren.

Waarom richten wij ons nu tot uw vereniging/school?

  • In het verleden werd het stilstaan en parkeren in de Turfaard gedoogd. Vanaf heden zal de lokale politie toezien op het correct parkeergedrag in de straat. De bewoners van de nieuwe woonwijk hebben de nodige info ontvangen inzake de regelwetgeving zoals hierboven reeds werd meegedeeld. Aangezien onze diensten regelmatig toezicht houden, dringt een toezicht in de Turfaard zich op.

Dit betekent concreet dat er in de Turfaard stilstaan en parkeren op de rijbaan verboden is (KB 1/12/75 art. 25.1.9 – parkeren op een rijbaan verdeeld in rijstroken). In de maanden augustus en september zullen overtreders een waarschuwing ontvangen. Vanaf 1 oktober 2018 zullen de foutief geparkeerde voertuigen in overtreding worden genomen.

Wij willen u dan ook vriendelijk verzoeken de nodige info over te maken aan uw leden/ouders.

  • Tijdens een aantal bijzondere activiteiten (tornooien, schoolfeest, …)≠ reguliere werking (trainingen, wedstrijden) georganiseerd door uw vereniging/school is er onvoldoende ruimte om te parkeren in de onmiddellijke omgeving. Tijdens deze activiteiten zal het parkeren worden gedoogd in de Turfaard, doch we vragen wel om de wettelijke bepalingen binnen een woonerf te respecteren.

Indien u nog vragen hebt of extra informatie, dan kan u contact opnemen met de verkeersdienst van de lokale politie Brasschaat of uw wijkinspecteur