UPDATE 16 MEI – Mededeling bestuur tgv Corona

Hoi Driehoekers overal te velde,

Hierbij een derde “Corona”-update met enkele elementen & verduidelijkingen sinds onze vorige update op 24/4.

Afgelopen donderdag hielden we onze laatste (weliswaar weer virtuele) bestuursvergadering met het huidig team. Het moment om diegene die niet meer opkomen als bestuur in de bloemetjes te zetten zal nog komen maar het was alleszins een eer om deel te mogen uitmaken van zo’n fijne groep!

Hieronder de update van enkele “hete” hangijzers.

Alvast bedankt voor jullie begrip & hou het veilig!
#tisroodtiswitwebeatendiecoronashit

Bestuur SVB Driehoek

A. Sportief

Matchen

Alle wedstrijden zowel in competitieverband, vriendschappelijk als in het bekertoernooi of toernooien zijn afgelast tot nader orde.

Trainingen

Afgelopen woensdag heeft de Veiligheidsraad een opening gelaten tot het terug opstarten van trainingen onder voorwaarden. Deze zouden kunnen ingaan vanaf maandag 18/5.
De afgelopen dagen hebben we dan ook zowel van spelers als trainers vragen hieromtrent gekregen & hebben we dit uitvoerig bediscussieerd op de bestuursvergadering.
Hoewel we zowel positieve als negatieve signalen opvingen vanuit de trainers willen we hier duidelijk een beslissing in nemen voor gans de club en niet de verantwoordelijkheid doorschuiven naar de trainersstaf individueel. Zo lijkt het ons het billijkst & fairst voor alle leden.

We begrijpen dat iedereen snakt naar het groene (kunst-) gras en uitkijkt naar zijn of haar favoriete hobby. Ook wij zouden niet liever hebben dan snel terugkeren naar “het normale”.

Toch hebben we als voltallig bestuur beslist om de trainingen niet terug op te starten.
We zullen deze beslissing even kaderen.

Structureel
-ook in een normaal voetbaljaar zouden de trainingen in mei eindigen
-zoals reeds aangehaald willen we niet de verantwoordelijkheid bij de trainers leggen en aldus het voor “de ene ploeg” toestaan en de “andere ploeg” niet.

Organisatorisch
We moeten bovendien aan een enorm groot aantal voorwaarden voldoen om terug te mogen opstarten.
-Zowel speltechnisch: minimaal 1,5 meter afstand houden ten allen tijden, geen tackles, geen duels, geen wedstrijdjes, de bal niet met de handen aanraken door veldspelers…
-Als ploeg-organisatorisch: maximaal 20 spelers op training (de meeste ploegen van SVB Driehoek zitten hier ruim boven), enkel 18+ trainers, …
-Als club-organisatorisch: geen gebruik van kleedkamers, geen ouders/toeschouwers toelaten binnen de hekken, geen gebruik van het B-veld dat ingezaaid is, ontsmetten van al het materiaal, al de ballen, de toiletten na elke training (zo moet er ook meer tijd tussen trainingen gelaten worden, schema’s aangepast worden etc.).

Dit is echter nog maar een greep uit de voorwaarden waaraan we moeten voldoen.
Ook de meeste van onze collega’s voetbalclubs kiezen voor deze beslissing (Kaart-Mariaburg, Maria-Ter-Heide, Jeugd Antwerp, Gooreind, etc…)

We kiezen dan liever voor een grondige aanpak & plan waarbij we tegen de opstart van het nieuwe seizoen (die ontegensprekelijk ook met een aantal voorwaarden zal moeten starten) volledig voorbereid zijn (voldoende handgel, duidelijkere afspraken, …) met ook iets meer vrijheid op het voetbalplein zelf.

Thuistoernooien

Onze thuistoernooien (Jonge Beloftendag 21/5, Damestoernooi 22/5 & Seniorentoernooi 23/5) worden afgelast. Enkel voor de Jonge Beloftendag proberen we een andere datum te zoeken eind augustus. De andere 2 toernooien worden niet opnieuw ingepland.

Voetbalkamp

Het voetbalkamp op SVB Driehoek van 14-17 april is verplaatst in samenspraak met Voetbalstages.be naar 24-27 augustus. De personen die ingeschreven waren zijn normaal allen al verwittigd door Voetbalstages.be.
De Veiligheidsraad van 8 juni zal definitief beslissen over sport- en voetbalkampen in de zomervakantie.

B. Extra-sportief

Breughel-Eetavond

De Breughel-Eetavond van 14/3: Deze wordt verplaatst naar een datum in het najaar.
Zoals reeds vermeld zijn de inschrijvingen van 14/3 gewoon geldig voor de nieuwe datum. Kan je toch niet, geef ons een seintje en wij betalen uiteraard het inschrijvingsgeld terug.
Bij de opmaak van de planning van het nieuwe jaar in juni hakken we de knoop door.

Wijndegustatie

De wijndegustatie van 26/3:
Zie het vorig punt. Wordt ook zeker nog ingehaald.

Stickerboek

De resterende stickers & afgeleiden (posters, sleutelhangers & fotomapjes).
De afgelopen weken hebben we dit in orde gemaakt en om toch een beetje vrolijk nieuws te brengen hebben we hier al wel een concrete datum voor voorzien:
Zaterdag 23/5 tussen 10u-12u mag iedereen die nog stickers had besteld deze komen afhalen in de kantine. Ook zij die in januari afgeleiden besteld hebben kunnen deze komen ophalen (deze laatste groep ontvangt hierover ook nog een mail).
Concreet gaan we dit doen onze strikte voorwaarden:
-je komt de stickers of afgeleiden individueel halen (niet in groep)
-er zal één persoon per keer worden toegelaten in de kantine
-we werken met éénrichtingsverkeer (u komt binnen via de poort aan de zijkant & u verlaat de kantine via de uitgang aan de fietsenstalling)
-wij voorzien zowel bij het binnentreden als het doorgaan desinfecterende handgel
-u zal aan de ene zijde de dubbele stickers vinden, aan de andere zijde de afgeleiden.
-Luk & Pieter zullen aanwezig zijn om alles in goede banen te leiden
-u kan niets nuttigen in de kantine
-voor de afgeleiden: we werken niet met cashgeld, zoals u zal kunnen lezen in de
rechtstreekse mail betaalt u op voorhand digitaal

Feestweekend 50 jaar SVB Driehoek

Het feestweekend van 1-3 mei (Receptie 1/5, Fuif 2/5 & Clubdag 3/5) wordt uitgesteld met volgend concept:
We hebben besloten om dit event in 2 fases te laten verlopen:
-Vrijdag 6/11/2020: Receptie in het Kasteel van Brasschaat voor genodigden, trainers & délégués (zowel van dit jaar als het komende seizoen), sponsors, notabelen… . U ontvangt hiervoor een nieuwe Save-The-Date.
-Zaterdag 22/05/2021: Driehoek-fuif in Dixies met dezelfde DJ’s die we reeds vorige maal geboekt hadden.
-Maandag 24/05/2021 (Pinkstermaandag): Driehoek-clubdag.

Algemene vergadering / Bestuursverkiezing

De algemene vergadering wordt verzet naar begin september, de bestuursverkiezing blijft behouden op 11/06 maar zal via een digitaal platform gebeuren.

Poef

Ondertussen heeft ook bijna iedereen zijn poef digitaal betaald waarvoor dank.

Lidgeld

De nieuwe lidgelden?
Tegen midden/eind mei ontvangt iedereen de mogelijkheid om de lidgelden te vernieuwen met verlenging van de mogelijkheid om te betalen met korting.