Nieuwe kledinglijn / webshop in aanmaak

Gezien de stopzetting van kledingzaak Easy Run, waarmee we samenwerkten voor onze kledinglijn, gaan we vanaf het seizoen 2017-2018 (en de daaropvolgende seizoenen) volledig in eigen beheer een heuse webshop uitbouwen met een nieuwe kledinglijn (kledij, sportzakken, trainers, t-shirts, … ). Hoe dit allemaal concreet gaat verlopen zal nog bekend gemaakt worden, maar alvast een warme oproep om nog even te wachten met de aankoop van sportmateriaal en -kledij tot we ons nieuwe vestimentair project aan jullie kunnen voorstellen.

We kunnen al wel meedelen dat we op woensdag 20 en donderdag 21 september tijdens de training ’s avonds pasmomenten gaan voorzien waarop U reeds met deze kledinglijn kan kennismaken. Alle artikels zullen voorhanden zijn, zodat U gemakkelijk kan zien welke maat u nodig hebt. Daarna kan U dan de bestelling doorvoeren op de webshop. Deze is volop in aanmaak.

Vermits we ook dit jaar opteerden om lidgelden niet te verhogen en ook de betaling van consumpties voor jeugdspelertjes te behouden op zowel thuis- als uitwedstrijden appreciëren we zeker uw steun bij deze bron van inkomsten.