DRINGEND: Lidgelden betalen

Bij het overlopen van de betaalde lidgelden hebben we vastgesteld dat er nog een groot aantal leden hun lidgeld dienen te betalen. De uiterste betaaldatum hiervoor is 31 augustus 2015. Daarom een oproep om dit zo snel mogelijk in orde te brengen. Indien uw lidgeld niet betaald is, bestaat de kans dat je niet tot spelen komt.

Zoals gemeld in de brief met het verzoek tot betalen, betaal je 20,00€ extra. Tenzij uitzonderlijke omstandigheden worden er geen uitzonderingen toegestaan. Dit zal nauwgezet opgevolgd worden.

Voor alle duidelijkheid nog de bedragen van de lidgelden indien je na 30/06 betaalt.

  • Senioren
  • Jeugd (t.e.m Junioren) en Vaders
  • 125,00€
  • 105,00€

Nieuwe leden betalen het verminderd lidgeld.

Het lidgeld mag gestort worden op rekeningnummer BE88068234140041.